เบส
Website Banner

เบสที่ทางร้านจำหน่าย ได้แก่

- Suhr  สนใจสั่งซื้อเบส Suhr กรุณาติดต่อร้าน SweetSound ครับ


- Lakland (มีให้ลองบางรุ่นครับ)********************************************************************
Available!!!

Suhr
THE 2013 COLLECTION  #7Current Pageid = 17